MILADUN NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM KAB SHURU HUI

MILADUN NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM

[ZAROOR PADHEN AUR POORA PADHEN]

Hadees e paak me Huzoor sallallahu alaihi wasallam ne Irshad farmaya hai ke

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ”

“ Sab se behtreen Zamana mera hai (yani Sahaba ka) phir wo log jo unke baad me ayenge yani TABAEEN phir wo log jo unke baad ayenge yani TABE TABAEEN rahimahumullah.”

[BUKHARI J1 S 362, MUSLIM J 2 S 309]

Hamara Mauquf  Mehfil e Meelaad ke bare me ye hai ke na iska Tazkira Quran e paak me hai aur na hi uska pata Huzoor sallallahu alaihis salam ki SUNNAT me milta hai aur NA SAHABA Razi Allahu anhum , TABAEEN o TABE TABAEEN Rahimahumullah ke zamano me iska koi Suraagh milta hia.

Bawajood ye ke RABI UL AWWAL ka Mahina uski makhsoos tareekhen aur QURAN O SUNNAT ka tamam Zakheera un Hazraat ki Nazron se aujhal na tha. Jise Aj FAREEKH E MUKHALIF MEHFIL E MILAAD ko Sabit karne ke lye pesh karta hai aur un me (SAHABA , TABAEEN O TABE TABAEEN) ISHQ E RASOOL sallallahu alaihi wasallam Hum logonm se kaheen Ziada aur farwan Miqdaar me paya jata hta aur is Amal ko anjaam dene ke lye RUKAAWAT bhi us daur me nahi thi lihaza sabit hua ke ye BID’AT hai Jiska Zikr Ahadees me intehai mazammat ke sath aya hai.

Yahan par ye sawal paida hota hai ke jab ye MEHFIL E MILAD Quran o Sunnat se sabit nahi aur SAHABA, Tabaeen o Tabe Tabaeen ke Zamanon me uska Wajood na tha aur AHLE SUNNAT WAL JAMAAT ke Charo AIMMA IKRAAM IMAM ABU HANEEFA, IMAM MALIK , IMAM SHAFAI , IMAM AHMED BIN HAMBAL rahimahumullah ke haan bhi iska Suraagh nahi milta.

To phir ye RASAM SHURU KAB HUI???

KAUN ISKO SHURU KARNE WALA THA???

Islye hum munasib samajhte hain ke uski Ibtedai tareekha zikr karden.

MEHFIL E MILAD KAB AUR KISNE SHURU KI??

          Hum iski Tareekh Barelwi ulama jo isko Manane par zor dete hain un ki tehreeraat se pesh kardena kaafi samajhte hain.

Chunanche Mufti Ahmed Yaar khan (Barelwi) sahib likhte hain

“Jis Badshah ne pehle isko IJAAD kiya wo SHAAH E ARBAL hai aur (OMER) IBNE DAHYA ne uske lye MILAD SHAREEF ki Ek Kitab likhi jis par BADSHAH ne usko 1000 ASHRAFIYAN NAZAR kii.

[JAA ALHAQ SAFHA 237]

Ek aur Aalim Janab Qazi Fazal Ahmed (Barelwi) sahib likhte hain:

“ Ye Amar bhi Musallama hai ke is haiyate Kazaaiyya (Makhsoos shakal) se ye Amal e khair o barkat o Nemat o Rehmat 604 HIJRI se bahukme Badshah …jaari hai”

[ANWAAR AFTAAB E SADAQAT S 393]

Is kitab ki Maulana Ahmed Raza khan Barelwi sameth 41 Bade bade ULAMA ne tasdeeq ki hai. In Ibaraton se ye Sabit hogaya ke BARELWI ULAMA ko bhi iska IQRAAR hai ke Makhsoos shakal ke sath MILAD ki Ibteda Huzoor sallallahu alaihi wasallam ke 600 saal baad sathwi sadi me hui hai aur SHAAH E ARBAL aur UMAR BIN DAHYA ne mil kar isko Ijaad kiya hai aur Barelwi Hazraat ke Iqraar se ye Baat sabit hogai ke ARBAL KE BADSHAH (ABU SAYEED MUZAFFAR UDDIN) ke lye sab se pehle MILAD ki Kitab Ek Sarkari o darbari Maulwi Umar bin Dahya ne likhi aur badshah se bataure Inaam 1000 Ashrafiyaan haasil keen. Is Aalim ke Haalaat Muhaddis e MAshhoor Hafiz Ibne Hajar Asqalani Rahmatullahi alaih ne ye Bayan kiye hain.

كان ظاهري المذهب كثير الوقيعة في الأئمة وفي السلف من العلماء خبيث اللسان أحمق شديد الكبر”

“ WO MAZHABAN ZAAHIRI tha ( AHLE SUNNAT KE ILAWA EK BAATIL FIRQA HAI) AIMMA E AHLE SUNNAT aur Doosre MUTAQADDIMEEN par Shadeed AETRAAZ karta tha, GANDI ZABAN WALA, BEWAKHOOF aur BHOT MUTAKABBIR tha.

[LISAANUL MEEZAAN JILD 4 SAFHA 296]

Neez Muhaddis Ibne Najjar Milad ke Baani Maulwi Umar Bin Dahya ke bare me farmate hain:

وقال ابن النجار: رأيت الناس مجتمعين على كذبه وضعفه”

“MAI NE SAB LOGON KO USKE JHOOTE HONE AUR NA QAABILE HUJJAT HONE PAR MUTTAFIQ PAYA HAI.”

[LISAANUL MEEZAAN JILD 4 SAFHA 295]

Note: ye Sirf Milad ka bayan kiya gaya hai aur Darood o Salam ke Waqt Khada hona ye TAQI UDDIN SIBKI ne 756 HIJRI me Shur kiya.

Isko EID MILADUN NABI sallallahu alaihi wasallam kehna Mohammad NOOR BAQSH TAWAKKULI( Mutawaffi 13 Jamadil awwal1367 Hijri mutabiq 24 MARCH 1948 hai) ka kaam hai warna har ki Zaban par  12 WAFAAT Zaban DAZ   THA (APNE BHI APNE BUZRUGON SE 12 FAAT LAFZ SUNA HOGA)

 

Aye Sunniyo kya Tum ek Baatil mazhab ke Aadmi ki ijaad karda baat maanoge????

Us shaqs ki Baat jo Aimma e Ahle Sunnat ki Shaan me Gustakhi karta tha , Bad Zabaan tha???

Wo Amal jis se Islaam ke 600 Saal Khali the us par Amal karoge???

Wo Amal jise SIDDIQ ne nahi kiya

Wo Amal jise FAROOQ ne nahi kiya

Wo Amal jise USMAN ne nahi kiya

Wo Amal jise ALI ne nahi kiya

Wo Amal jise HASAN O HUSSAIN ne nahi kiya [RAZI ALLAHU ANHUM]

Wo Amal jise Owais Qarni ne nahi kiya

Wo Amal jise Hasan Basari ne nahi kiya

Wo Amal jise Imam Azam Abu Haneefa ne nahi kiya

Wo Amal jise Imam Maalik ne nahi kiya

Wo Amal jise Imam SHAFAI ne nahi kiya

Wo Amal jise Imam Ahmed Bin Hambal ne nahi kiya

Wo Amal jise Peerane Peer SHAKIH ABDUL QADAR JEELANI ne nahi kiya

[Rahimahumullah]

Kya Hum unse Ziada Aashiqe Rasool hai???

Kya Hum unse Ziada Quran O Sunnat ko jaante hai???

Mere bhaiyyo zara Soncho zaraa???

Allah Ta’ala Hum ko Huzoor sallallahu alaihi wasallam ki Taleemaat par Amal karne wala banae aur Ahle Sunnat wal Jamaat ke Saheeh Tareekhe par Amal karne wala banade

.

AMEEN YA RABBAL AALAMEEN.

FBS