HAYAATUN NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM

KYA NABI KAREEM SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM APNE ROZAE AQDAS ME ZINDA HAI???

 

 

AHADIS==>

 

 

1. Allah ke Rasool Sallallahu alaihi wasallam ne farmaya”Beshak Allah Ta’ala ki taraf se kuch aise FARISHTE Muqarrar hain Jo Zameen me Ghoomte hai aur Meri UMMAT ka SALAM mujhe pohanchate hai.”

 

 

(NASAI BAABUS SALAM ALAN NABI HADIS 1282,MUSNAD AHMED ,MUSNAD ABDULLAH BIN MASOOD HADIS 3666)

 

 

2. Anas Bin Malik Razi Allahu Anhu se Riwayat hai wo farmate hai kAllah ke Rasool Sallallahu alaihi wasallam ne farmaya “Mai Meraj ki Raat Hazrat MOOSA alaihis salam ke pass se Guzra jo Surkh Rang ke tele ke pass Apni QABAR me KHADE hokar NAMAZ padh rahe the.”

 

 

(SAHIH MUSLIM, BAAB MOOSA ALAIHIS SALAM KE FAZAEL,HADIS 164)

 

 

3. Ap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya

 

 

“AMBYA E IKRAM apni Qabaron me ZINDA hai.”                                                     (MUSNAD ABU YALA HADIS 3425)

 

 

Note:Allama ibne Hajar Asqalani farmate haiIs hadis ko Imam Baihaqi me Sahih qarar dya                                              (FATHUL BARI JILD 2,SAFAH 352)

 

 

4. Abu Dawood, Nasai ki ek Riwayat me hai keAp sallallahu alaihi wasallam ne farmaya

 

 

“Allah Ta’ala ne Zameen par Hazraat e Ambya ke Jism Haram kardye hai(yani zameen unko nahi khati)

 

 

(ABU DAWOOD,BAAB IKSAARUS SALAAT ALAN NABI S.AW. YAUMAL JUMMA HADIS 1314)

 

 

¤Akhir me Muhaddis e kabeer          Hafiz Ibne Hajar Asqalani rahmatullahi alaih ka qaul bhi naqal karduWo farmate hai”Ap sallallahu alaihi wasallam ki Qabar mubarak me Zindagi aisi hai jis par Maut warid nahi hogi bal ke Ap hamesha zinda rahenge kyu k AMBYA ALAIHUM ASSALAM apni Qabaron me Zinda hai.(FATHUL BARI, JILD 7, SAFAH 22)

 

 

aur Allama Baihaqi rahmatullahi alaih ne ek kitab likhi hai jiska Naam “حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي” hai usme AHADEES se bataya gaya hai ke AMBYA alaihumus salam apni QUBOOR me BA HAYAAT hai.

 

 

Hame chahye ke Apne Aqeede ki Islah kar len,Jab Shariat me koi baat batadi gai hai to usme CHUN wo chara na karen.Har baat ko Apni Aqal ki kasauti par na tolen.Allah Ta’ala hamare Aqaaed ki islah farmaye aur hame Shariat e Islami ka paband banaye.Ameen.Share karen taake Ummat ke Aqeede ki islah ho.FBS